Lidmaatschap

Contributie en tarieven voor 2013

Jaar lidmaatschap (gezinsleden worden automatisch gezinslid): € 60,00
Jaar lidmaatschap (ouder dan 65 jaar ook hier geldt, gezinsleden worden automatisch gezinslid) € 40,00
Jaar trainingslid: € 60,00
Losse training per hond: € 3,00

Kosten verlenging startlicentie: € 5,00
Kosten nieuwe startlicentie: € 10,00

Contributies, startlicenties e.d. gaarne overmaken via bank ten name van PWRC te Bellingwolde.

Bankrekening nummer: NL38 RABO 0351 7704 53